Dotacje UE

Firma realizuje projekt pt. „Dywersyfikacja i działania
        rozwojowe FIT LADY MARTA JAWORSKA, jako szansa na
        przezwyciężenie kryzysu”.

Głównym celem projektu jest wprowadzenie do oferty nowej
        usługi, która dotychczas nie była realizowana w firmie – usług
        tlenoterapii. W tym celu niezbędny jest zakup specjalnej komory
        hiperbarycznej. Oprócz tego projekt zakłada zakup
        zestawu maszyn i wyposażenia do nowego lokalu siłowni.
        Dzięki projektowi świadczone usługi nie będą miały charakteru
        wyłącznie sportowo-rekreacyjnego, ale też prozdrowotne, czy
        pozwalające na łatwiejszy powrót do zdrowia po chorobie.

Termin realizacji projektu: 01.08.2021-30.09.2022.

Wartość wydatków ogółem: 384 769,39 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 250 256,52 PLN